Köpprocess

Vår gemensamma resa

Om du inte har köpt en nyproducerad bostad tidigare kanske du är nyfiken på hur processen går till. Här kan du läsa mer om de steg vi kommer att ta tillsammans längs vägen – och vad som händer innan du får flytta in i din lägenhet.

1. Säljstart

Våra bostäder bokas under projektskedet innan byggnationen har påbörjats. Då kan exploatören stämma av efterfrågan på marknaden innan ett slutgiltigt investeringsbeslut. När vi når en bokningsgrad på 65 % av fastighetens lägenheter går processen vidare och slutgiltigt markförvärv görs. Då sker slutprojektering och slutlig hantering för godkänt bygglov – en process som tar ca 8–12 veckor. Därefter inväntar vi ett startbesked från kommunen så vi kan fastslå den definitiva tidplanen och få en exakt tid för byggstart. Denna informerar mäklaren om.

2. Bokningsavtal

I samband med tecknande av bokningsavtal betalas en bokningsavgift om 20 000 kr. Dessa pengar betalas in via uppgivet bg i ditt avtal. Om du skulle välja att inte fullfölja ditt bokningsavtal får du tillbaka merparten av pengarna, 15 000 kr. Resterande 5 000 kr behåller Bovieran för administration och omkostnader.

3. Förhandsavtal

När 65 % av lägenheterna är bokade bildas den nya bostadsrättsföreningen. I samband med det har den aktuella kostnadskalkylen granskats och godkänts. Nu kan interimsstyrelsen ta beslut om att erbjuda dig som har bokat lägenhet att teckna förhandsavtal som är juridiskt bindande och regleras i bostadsrättslagen. Vid förhandsavtal betalar du 100 000 kr i avgift. Om du redan har tecknat ett bokningsavtal, och betalat in 20 000 kr, kommer du nu att betala in 80 000 kr för att komma upp i den totala summan för handpenning/förskott. I samband med detta skall du ha ett giltigt lånelöfte från din bank och föreningen gör en koll av din ekonomi.

4. Tillval

Varje nyproduktion har ett kostnadsfritt originalutförande för inredningen. Materialvalen är genomtänkta och håller en god kvalitet för att både vara tidlösa och lättskötta. När du tecknar förhandsavtalet har du möjligheten att mot en tilläggskostnad byta ut delar av inredningen för att ge bostaden en personligare prägel. Tillvalskatalog och prislista delas ut av mäklaren.

5. Besked om tillträde

Senast 3 månader i förväg får du ett definitivt besked från bostadsrättsföreningen om datum för tillträdesdag. Samtidigt kommer du även att få fastighetens inflyttningsschema och information om parkering.

6. Upplåtelseavtal

Ca två månader innan inflyttningen tecknas ett upplåtelseavtal där bostadsrättsföreningen upplåter bostadsrätten till dig som ny bostadsrättsinnehavare. Avtalet är juridiskt bindande och bygger på bostadsrättsföreningens fastställda ekonomiska plan. Om inte förhandsavtal tecknats betalar du 100 000 kr som en dellikvid. Du måste ha ett giltigt lånelöfte.

7. Kundsyn – Besiktning av bostaden

Några veckor före tillträdet besiktigas bostaden med Entreprenören som part. Det är önskvärt att även du deltar vid detta tillfälle för att se till att bostaden är rätt utrustad. Skulle något moment vara fördröjt kommer du att informeras om detta. Eventuella felaktigheter åtgärdas utan kostnad.

8. Slutbetalning

Den slutgiltiga delen av insatsen ska betalas in senast 5 bankdagar innan tillträdesdagen. Vid denna tidpunkt ska även alla tillval som beställts vara betalade.

9. Inflyttning

Ca 18 månader efter byggstart står den nya Bovieran färdig. Då är det dags att välkomna medlemmarna till sitt nya hem bland palmer och olivträd. På tillträdesdagen skall du styrka att slutbetalningen är gjord med en kopia på din banktransaktion. Via mäklaren kommer vi att lämna över nycklar och en bopärm till din nya bostad. Nu återstår bara att flytta in och lära känna dina nya grannar!

10. Vi håller kontakten

Er Brf:s arbetsgrupp har ett nära samarbete med interimsstyrelsen till den dag ni boende tar över er Brf.

11. Mäklaren

Er mäklare kommer att finnas till hands om ni har några frågor eller något annat som behöver följas upp under tiden efter inflyttningen.

Bovieran är ett bostadskoncept inom Balderkoncernen. Läs mer →