Vårt perspektiv

Ett tryggt sammanhang

Hela Bovieran består av ytor som kan användas för både rekreation och rehabilitation. Dessutom öppnar upplåtelseformen i sig upp för ett positivt samarbete och en samverkan mellan seniorerna.

Påverka vardagen

Som en del av en bostadsrättsförening får alla boende vara med och forma den vardag som han eller hon mår bäst av. Tillsammans i föreningen får alla en chans att komma till tals och komma med förslag för att de ska kunna trivas så bra som möjligt.

En trygg och givande omgivning

Viktiga hälsovinster

Klimatet, temperaturen och atmosfären i Vinterträdgården är hjärtat i både själva huset, men även i konceptet som helhet. Det var där allt började. Och trädgården fortsätter att spela en väldigt viktig roll i vardagen på Bovieran.

En gemensam punkt

Förutom att vara en viktig mötesplats är den inglasade trädgården utformad för att ha en positiv inverkan på välbefinnandet och för att stimulera sinnena. Vi vill ta vara på alla de positiva effekter som växtlighet, vatten och visuellt tilltalande miljöer har för seniorernas hälsa.

Källa: Folkhälsoinstitutet, Utemiljöns betydelse för äldre och funktionshindrade
Bovieran Gemenskap Tryggt boende Tradgard Palmer Aktiviteter Boule Bastu Brf

Möjligheter till stöd

Det kommunala arbetet

Med vårt arbete vill vi underlätta arbetet kring att låta äldre leva ett värdigt liv och känna välbefinnande, i enlighet med Socialtjänstens nationella värdegrund som berör äldreomsorgen. Vi har skapat ytor som är förberedda för olika typer av servicerum.

Tryggt boende Bovieran 2 RoK 3 RoK lagenhet brf bostadsratt

Läkare & sjuksköterska

Lokalen kan bland annat bli en mottagning för en sjuksköterska eller läkare för att ta emot de boende och utföra enklare sjukvårdsuppgifter. Det kan exempelvis handla om fotvård eller gemensamma vaccinationer.

Hemtjänst

Ytan skulle även kunna användas som ett kontor för hemtjänsten. Deras personal kan då nyttja utrymmet under samordnade besök om flera av de boende har behov av den typen av stöd på regelbunden basis.

Fysisk aktivitet

I rummet kan även placeras gemensam träningsutrustning för att alla i huset ska ha tillgång till exempelvis ett löpband, vikter eller medicinbollar – utan att det behöver ta upp yta i varje lägenhet.

Gemenskap

Nya vänskapsband

Bovierans ytor, de gemensamma utrymmena och boendeformen syftar till att skapa en stark gemenskap mellan grannarna i huset. På så vis kan vi bidra till att minska ensamheten bland seniorerna, i en välkomnande atmosfär där vännerna alltid är nära.

Nya möjligheter att mötas

Vi arbetar idag tillsammans med kommuner på en rad olika platser i Sverige för att motverka isolering och utanförskap bland äldre. Med hjälp av ett flertal naturliga mötesplatser, fysisk aktivitet och samarbete kan interaktion med andra människor ske utifrån varje människas förmåga och specifika behov.

Flexibla ytor

Flera valmöjligheter

Både i och utanför lägenheten kommer de boende ha stora möjligheter att skapa en givande vardag. Varje Boviera och lägenhetsinnehavare har stora möjligheter att påverka vad som händer i huset.

Bostaden

De rymliga lägenheterna har gott om utrymme för olika typer av stöd som de boende behöver i exempelvis badrum eller sovrum.

Bovieran Classic Bastu Gardshus Aktivitetslokal Gemenskap

Aktivitetslokalen

Gårdshusets lokal kan användas för en rad olika aktiviteter som studiecirklar, kurser, möten, fester eller gemensamma middagar.

Utsidan av huset

På utsidan av huset, längs glasväggen, finns en stenlagd yta som är perfekt för exempelvis en grillplats, kryddträdgård eller ett spabad.

Bovieran är ett bostadskoncept inom Balderkoncernen. Läs mer →