Underlätta det kommunala arbetet

Ett nära samarbete

Under våra tidigare projekt har vi kunnat avlasta och underlätta kommunernas arbete genom att dela med oss av värdefull kompetens – såväl som erbjuda ett koncept som förenklar byggprocessen som helhet. Här följer några exempel på hur vi på Bovieran kan agera stöd för en kommuns arbete.

Ett stöd i utredningar

Under arbetet med att planera en ny Boviera kan vi underlätta processen att utreda olika aspekter som är vitala för projektet. I vår organisation finns planarkitekter som står till ert förfogande i arbetet med att bland annat ta fram utredningar kopplat till buller, geoteknik, miljö och dagvatten.

Ett beprövat koncept

Våra fastigheter byggs utifrån ett beprövat och färdigutvecklat koncept. Det har gått igenom hela processen från förhandlingar och detaljplan till byggprocessen, inflyttningen och efterarbetet vid flera tillfällen. Detta effektiviserar arbetet för alla inblandade och garanterar att den färdiga fastigheten kommer att leva upp till både era och de boendes förväntningar.

Hantering av dagvatten

En viktig del av hur Bovieran som hus är utformat är hur dagvattnet hanteras. En väldigt stor mängd vatten magasineras och används sedan för bevattning och ser på så vis till att det alltid finns rent vatten att tillgå – och att ni som kommun inte behöver ta ställning till hur dagvattnet ska dimensioneras.

Tryggt boende Bovieran 2 RoK 3 RoK lagenhet brf bostadsratt

Garanterar att den färdiga fastigheterna kommer att leva upp till både era och de boendes förväntningar.

Bovieran är ett bostadskoncept inom Balderkoncernen. Läs mer →