Självbestämmande

En stabil grund

Med vårt koncept vill vi underlätta arbetet kring att låta äldre leva ett värdigt liv och känna välbefinnande, i enlighet med Socialtjänstens nationella värdegrund som berör äldreomsorgen. Vi vill med konceptet visa respekt för och möjliggöra de äldres självbestämmande som en del av ett givande sammanhang.

Vårt riktmärke

Bovieran är ingen kommunal vårdinstans och vi har ingen vårdpersonal som är anställd av oss som möter de boende. Men med vårt koncept strävar vi fortfarande efter att efterleva de nationella riktlinjer som Socialtjänsten har utfärdat – och skapa bästa möjliga förutsättningar för att skapa miljöer som går i linje med samma värden.

Bovieran Gemenskap Franska rivieran trygghet social samvaro

Att känna välbefinnande

För oss på Bovieran handlar välbefinnande både om trygghet och valmöjligheter. Alla boende ska kunna känna sig lugna i sina lägenheter, i hur deras vardag ser ut där, i hur de kan röra sig runt de gemensamma ytorna – såväl som trygghet i en säker omgivning.

Delaktighet och individanpassning

Men det handlar även om att vara en del av ett större sammanhang. Att få möjligheten att påverka vilka beslut som tas kopplat till bostadsrättsföreningen. Och att kunna delta i ett socialt sammanhang som gynnar honom eller henne.

Bovieran är ett bostadskoncept inom Balderkoncernen. Läs mer →