Stadsutveckling

Bovieran Referenser Befintlig brf bostadsratt bostad till salu senior seniorbostad Framtidens boende

Förlängt kvarboende

På egna ben

Vi vill med vår boendeform skapa en trygg omgivning för de boende som dessutom bidrar till att förskjuta inträdet i den kommunala äldreomsorgen. Därför har vi lagt stor vikt vid att skapa flexibla och tillgängliga ytor där alla kan få ta del av de fördelar som Bovieran erbjuder.

LÄS MER >

En aktiv partner

Vi stöttar och underlättar gärna arbetet med att bygga nya seniorbostäder i kommunerna på en rad olika sätt. Vår kompetens, erfarenhet och strategi skapar bästa möjliga förutsättningar för en smidig och framgångsrik process både fram till och efter inflyttningen.

LÄS MER >

Det kommunala arbetet

Självbestämmande

Seniorernas behov

Med vårt koncept vill vi visa respekt för och möjliggöra de äldres självbestämmande som en del av ett givande sammanhang. Vi berättar gärna mer om hur vi förhåller oss till Socialtjänstens nationella värdegrund som berör äldreomsorgen i Sverige.

LÄS MER >

Ett större grepp

Bovierans arbete sträcker sig längre än till seniorbostäder och vi arbetar just nu med ett antal andra projekt. Som ett helägt dotterbolag till Fastighets AB Balder kan vi ta ett större grepp om stadsutvecklingen och underlätta i en kommuns långsiktiga arbete med nya bostadsområden.

LÄS MER >

Vårt arbete med Balder

Bovieran är ett bostadskoncept inom Balderkoncernen. Läs mer →