Rättigheter och skyldigheter

Vad har jag rätt att göra?

Delar av de rättigheter och skyldigheter som du har kommer ni att bestämma i just er förening för att den ska fungera så bra som möjligt. Andra aspekter är kopplat till hur det alltid fungerar med bostadsrätter som upplåtelseform.

Äger jag min lägenhet?

Som bostadsrättsinnehavare äger du inte din lägenhet i fysisk mening. Du är en del av föreningen tillsammans med dina grannar. Att äga en bostadsrätt innebär kort och gott att du äger rätten att bo i bostaden. Du har givetvis rätt att överlåta din bostadsrätt eller andel till det pris som marknaden är beredd att betala när du vill.

Får jag hyra ut min lägenhet i andra hand?

I föreningens stadgar regleras bestämmelser om vilka förändringar som är tillåtet att göra samt regler kring lägenheten, som t.ex. vad som gäller vid andrahandsuthyrning. Allmänt gäller att du inte kan hyra ut din lägenhet i andra hand utan styrelsens samtycke.

Bovieran Franska Rivieran Palmer Olivtrad Gemenskap Social samvaro

Bovieran är ett bostadskoncept inom Balderkoncernen. Läs mer →