Kostnader och avgifter

Vad går avgifterna till?

Här kan du läsa om vilka avgifter som du ska betala som en del av föreningen och vad de olika avgifterna används till.

Innan inflyttningen

När du köper din bostadsrätt betalar du din insats och upplåtelseavgift, vilket är din lägenhets totala köpeskilling.

Löpande avgifter

Du kommer att betala för hushållsel och en månadsavgift. Den senare avgiften betalas in månadsvis i förskott och täcker din lägenhets andel av föreningens kostnader, så som räntor och amorteringar på föreningens lån.

Den täcker även drift och underhållskostnader för bland annat vatten, värme, sophämtning och reparationer.

Bovieran Gemenskap Franska rivieran trygghet social samvaro
Tryggt boende Bovieran 2 RoK 3 RoK lagenhet brf bostadsratt

Bovieran är ett bostadskoncept inom Balderkoncernen. Läs mer →