Bovieran tar sitt miljöansvar

Bovieran har vid byggnationen i Södra Hjulsbro, Linköping, hittat en vattensalamander. I diket där den befann sig hittades ytterligare tre salamandrar samt fyra grodor, vilka flyttades till en nyanlagd damm i Alorp nära Tinnerö där de får fortsätta att leva ett fridfullt liv. Vi tackar alla inblandade för denna insats.

Miljöansvaret finns även inne i Bovierans trädgårdar där fjärilar och insekter används som naturliga bekämpare av eventuell ohyra.

 

Bovieran är ett bostadskoncept inom Balderkoncernen. Läs mer →