Senaste nytt om Järfälla

Vi är ett steg närmare genomförande i Järfälla. Mark- & miljödomstolen har till vår stora glädje valt att avslå överklagan som gällde det beslut Länsstyrelsen tog 2013-10-22 för detaljplanen för Vattmyravallen.

Det finns dock möjlighet att överklaga även Mark- & miljödomstolens beslut, till Mark- & miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt. Det krävs dock s.k. prövningstillstånd för att Svea Hovrätt ska pröva frågan, d.v.s det skall vara av vikt för ledning av rättstillämpningen eller att det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. Ansökan om överklagande ska vara inlämnad senast den 14 februari 2014.

Bovieran är ett bostadskoncept inom Balderkoncernen. Läs mer →