Hönö klart för byggnation

Idag kom det mycket efterlängtade beskedet från Mark- och miljööverdomstolen:

Mark- och miljööverdomstolen har gått igenom utredningen i målen och kommit fram till att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd i detta fall. Mark- och miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast.

Beslutet får enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar inte överklagas.

Bovieran är ett bostadskoncept inom Balderkoncernen. Läs mer →