Ett steg närmare i Kalmar

Det lutar åt grönt ljus för Bovieran i Berga. På måndagen kom domen som gav klartecken för ett byggande.

Mark- och miljödomstolen sade då nej till flera boende som över­klagat bygglovet för Bovieran i Funkabo. De klagande anförde bland annat att kommunen lovat att inte bygga, att barnkonventionen inte beaktats och att allmän­hetens intressen inte har tillgodosetts.

Läns­styrelsen tyckte dock inte att detta var tillräckliga skäl. Då gick de boende vidare men har alltså nu stött på patrull även i mark- och miljödomstolen.
Om de boende inte går vidare kan spaden sättas i jorden redan i vår.

Bovieran är ett bostadskoncept inom Balderkoncernen. Läs mer →