Klartecken för Bovieran i Kalmar

Tidningen Barometern skrev igår om Bovieran i Kalmar. Länsstyrelsen ger nämligen grönt ljus för Bovieran i området Funkabo i Kalmar. Samtliga överklaganden mot planerna avslås.

För drygt två månader sedan antog Kalmar kommunfullmäktige den detaljplan som ska möjliggöra byggandet av Bovieran i en skogsdunge i Funkabo. Sedan dess har flera privatpersoner överklagat planbeslutet av olika anledningar. En av dem gör bland annat gällande att kommunen tidigare lovat att det aktuella området aldrig ska bebyggas. Från annat håll menar en klagande att beslutet strider mot Barnkonventionen eftersom barn inte bjudits in till diskussioner kring planerna.

Men enligt länsstyrelsen saknar invändningarna betydelse och innebär inte att kommunen på något sätt brutit mot de regler som gäller vid arbete med nya detaljplaner.

Bovieran är ett bostadskoncept inom Balderkoncernen. Läs mer →