Kontaktpersoner

ETABLERING & PROJEKTUTVECKLING:

Anders Wimby
031-83 94 12
aw@bovieran.se

ETABLERING & EFTERMARKNAD:

Hans Hagelin
031-83 94 17
hh@bovieran.se

MARKNADSANSVARIG:

Malin Haag
031-83 94 18
mh@bovieran.se

PROJEKTLEDARE:

Martin Ledel
031-83 94 13
ml@bovieran.se

PROJEKTLEDARE:

Magnus Rudén
031-83 94 16
mr@bovieran.se

EKONOMI:

Anna-Karin Bergström
031-83 94 11
akb@bovieran.se

EKONOMICHEF:

Dan Hillskär
031-83 94 14
dh@bovieran.se

VD:

Sören Runsteen
031-83 94 10
sr@bovieran.se