Senaste nytt om Järfälla

Vi är ett steg närmare genomförande i Järfälla. Mark- & miljödomstolen har till vår stora glädje valt att avslå överklagan som gällde det beslut Länsstyrelsen tog 2013-10-22 för detaljplanen för Vattmyravallen. Det finns dock möjlighet att överklaga även Mark- & miljödomstolens beslut, till Mark- & miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt. Det krävs dock s.k. prövningstillstånd för … Continued