Detaljplanen för Uppsala överklagad

Detaljplanen för området Kristinastigen i Uppsala antogs den 29 augusti (2013) men har blivit överklagad. Av den anledningen kan vi ej ge någon information om när byggnationen förväntas starta. Det kan endast ske när detaljplanen har vunnit laga kraft.

Nyanställning

I veckan förstärkte vi vår organisation med Anders Wimby. Anders kommer att verka i rollen som projektutvecklare och vara den i organisationen som driver projekten framåt och jobba med planprocesser, exploateringsavtal mm. Anders har tidigare erfarenhet av rollen som projektutvecklare och har bl a jobbat på HSB och Veidekke Bostad. Anders kommer att börja hos … Continued